versie 31-07-2020

Inleiding Sociale Veiligheid

We vinden het binnen Scouting Volkel belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Om die reden vindt u op deze pagina welk beleid er binnen Scouting Volkel geldt om dit te borgen.

 

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen Scouting Volkel betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

 

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die we als download op deze pagina hebben gezet. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode. Daarnaast wordt de gedragscode jaarlijks tijdens de groepsraad geagendeerd en besproken.
Gedragscode Scouting Nederland

 

Aannamebeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Volkel getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden.

Elke nieuwe vrijwilliger wordt verzocht om een door ons aangemaakte aanvraag voor een specifiek voor Scouting Volkel te verkrijgen VOG af te ronden en de VOG na toekenning in te leveren. De VOG’s worden door het bestuur in het landelijke Scouting registratie systeem (SOL) geregistreerd.

 

Risico-analyse

Scouting Volkel vindt het belangrijk om de sociale veiligheid binnen alle lagen van de groep te monitoren. Er wordt daarom periodiek een door het NOV ontwikkelde risico-analyse gemaakt. Alle leden, ouders, kaderleden en bestuur wordt gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. De resultaten worden in het bestuurd besproken. Er worden naar aanleiding van de resultaten eventuele acties geformuleerd en deze worden tijdens de groepsraad besproken. Daarna volgt terugkoppeling naar leden en ouders.

 

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Contactgegevens kunnen via de leiding verstrekt worden, maar het is ook mogelijk een bericht te sturen via de “contact” button op de website. Er wordt dan door een bestuurslid gereageerd op het bericht, na eventuele interne bespreking.

Indien het voor de situatie wenselijk is dat een persoon onafhankelijk van Scouting Volkel betrokken wordt kan via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opgenomen worden met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.